AKİK

Akıllı Bina Kontrol ve İzleme

Loading
loading..
image-placeholder.jpg

AKİK: AKILLI İZLEME VE KONTROL

Üç Boyutlu Bina İzleme

AKİK ile binalarınızı web tabanlı üç boyutlu bina modeli kullanarak gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve gerekli ölçümleri yapabilirsiniz. AKİK uluslararası bina modelleme yapısına uygun bina izleme ve görüntüleme alt yapısına sahiptir. AKİK’in Yapı bilgi modeli (BIM) tabanlı üç boyutlu bina modelleri binaların yapı ve tesisat modellerini içerecek şekildedir ve AKİK ile bina genel bilgileri ve binadaki varlıklar tanımlanabilmekte, varlıkların bina içi yerleşimleri yönetilebilmektedir.

Modül yetenekleri;

 • Üç boyutlu bina izleme ara yüzleri
 • Bina yapısal ve işlevsel bileşenleri
 • Kat yerleşim planları, fiziksel ve mantıksal bölmeler
 • Güneş konumu ve astronomik hesaplar
 • Animasyonlar ve enerji verimliliği hesapları
 • Açılıp kapatılabilir bina bileşenleri ve çevresel bileşenler
 • Algılayıcı erişimleri
 • Kamera erişimleri
 • Dış sistem erişim (kapı geçiş, HVAC vb.) bilgilerini görüntüleme, izleme ve ölçme işlevleri

Enerji İzleme ve Yönetimi

AKİK ile bina/binalarınızda bulunan ana enerji tüketim noktalarını belirleyebilir, enerji tüketimlerinizi izleyebilir ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik izleme ve ölçme işlevlerinizi yönetebilirsiniz. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş, rüzgar, biyokütle vb) elde ettiğiniz enerjiyi ölçme ve izleme işlevlerinizi de yönetebilirsiniz.

Modül yetenekleri;

 • Uzaktan elektrik sayacı okuma (üretim ve tüketim)
 • Uzaktan yenilenebilir enerji kaynakları izleme
 • Bina geneli ve bina içindeki alanlar (ofis, ortak alan vb.) bazında enerji tüketimini izleme
 • Tüketilen ve üretilen enerjinin anlık ve dönemsel olarak karşılaştırılması
 • Enerji tüketim izleme yapısı ile kayıp ve kaçakların tespiti
 • Enerji verimliliği artışı sağlamak amaçlı izleme ve ölçüm planı oluşturma ve raporlama

Algılayıcı (Sensör) İzleme

AKİK ile bina içi ve dışına yerleştirilecek akıllı algılayıcılardan elde edilen farklı türdeki algılayıcı verilerini üç boyutlu bina modeli üzerinde izleyebilir ve toplanan veriler üzerinde karşılaştırmalı analiz çalışmaları yapabilirsiniz. Olası güvenlik/emniyet zafiyetlerine karşı ve enerji verimliliğini artırıcı yönde önlemler almanıza olanak sağlanabilmektedir.

AKİK ile en çok kullanılan algılayıcılar:

 • Sıcaklık,
 • Nem,
 • Hareket,
 • Işık,
 • Basınç,
 • Hava kalitesi (CO2 vb.),
 • Güneş/Rüzgâr enerjisi üretim sistemleri,
 • Dış hava koşulları,
 • Kapı giriş-çıkış sistemleri,
 • Kamera sistemleri,
 • İklimlendirme sistemleri vb.

Güvenlik İzleme

AKİK ile algılayıcılar, kamera sistemleri, kapı giriş-çıkış ve diğer sistemlerden toplanan verileri anlık ve geçmişe dönük olarak izleyebilir, binada meydana gelebilecek olası güvenlik ve emniyet zafiyetlerini anlık olarak tespit edebilir ve otomatik bilgilendirme (alarm) yapabilirsiniz. Bu modül algılayıcı izleme modülü ile bütünleşik çalışır.

Modül yetenekleri;

 • Kapalı devre IP kamera sistemleri ile entegre çalışabilme
 • Personel giriş-çıkış sistemi ile entegre çalışabilme
 • Üç boyutlu bina modeli üzerinde kamera konumları görüntüleme ve anlık görüntülere erişim
 • Kameralara ve görüntülerine yetki seviyesine göre erişim izni
 • Üç boyutlu bina modeli üzerinde kapı giriş-çıkış ünitelerinin konumlarını görüntüleme, personel ve ziyaretçi giriş-çıkış bilgilerini tarih aralığında ve liste üzerinde görüntüleme
 • Yetkisiz erişim durumları bina görüntüleyicisi üzerinde izleme ve takip
 • Algılayıcılar üzerinden elde edilecek veriler ile olası güvenlik ve emniyet zafiyetleri tespit ve otomatik alarm oluşturulabilme
 • Farklı tipteki algılayıcı verilerini anlık ve geçmişe dönük olarak birbiri ile karşılaştırılabilme, olası güvenlik ve emniyet zafiyetlerinin önlenebilmesi amacıyla korelasyon analizi ve raporlama

Karar Destek Modülü

AKİK ile sistemde depolanan farklı algılayıcı verileri üzerinde tekil veya karşılaştırmalı analizler yapabilir, sistemlerin birbirine olan etkisi, bina genelinde yapılacak iyileştirmeler ve alınacak önlemlere yönelik yönetimsel kararları destekleyebilirsiniz.

Modül yetenekleri;

 • Verilen iki tarih-zaman aralığında her bir ölçü sistemi noktası için toplanan verilerin grafiksel ve tablo olarak raporlanması (Örn. enerji ve su tüketimi ve maliyet analizi gibi)
 • Geçmiş veriler kullanılarak geleceğe yönelik günlük, aylık, yıllık talep tahminlerinin kabul görmüş tahmin modelleri kullanılarak yapılabilmesi (Örn. Bina performans analizi, tahmini ısıtma/soğutma bütçesinin oluşturulması vb.)
 • Beklenen algılayıcı verileri ve beklenen değerlerden sapma gösteren ölçüm noktalarının grafiksel ve tablo olarak gösterimi
 • Farklı tipteki algılayıcılara ait verilerini birbiri ile karşılaştırma, korelasyon analizi ve raporlama

Kural Yönetimi

AKİK ile algılayıcılardan gelen veriler üzerinde anlık ve geçmişe dönük kontroller içeren alarm kuralları tanımlayabilir ve yönetebilirsiniz.

Modül yetenekleri;

 • İzlenen tüm ölçüm noktalarının ürettiği veriler üzerinde kural tabanlı olarak alarmlar tanımlama
 • Farklı sistemlerin ürettiği verileri aynı alarm kuralı içinde kullanabilme (Ör: Sıcaklık ve hareket verisi)
 • Kuralların gerçekleşmesi durumunda bilgi verilecek personel tanımı yapabilme
 • Kuralların gerçekleşmesi durumunda yapılacak eylemleri (iş emri, e-posta vb.) birbirinden farklı olarak tanımlama

Alarm İzleme ve Olay Yönetimi

AKİK ile kural yönetim modülünde tanımlanan kurallar neticesinde oluşan alarmları izleyebilir, alarm ile ilgili gerekli olayları sistem üzerinde kayıt altına alabilir ve takip edebilirsiniz.

Modül yetenekleri;

 • Sistemde oluşan alarmları, üç boyutlu bütüncül bina izleme kullanıcı arayüzlerinde alarm oluşma anında anlık olarak görüntüleyebilme,
 • İlgili kişilere sistem tarafından e-posta veya SMS ile bilgilendirme yapılabilme,
 • Alarm kayıtlarını yetki seviyesine ve alarm tiplerine göre liste ve grafik olarak görüntüleyebilme,
 • Sistemde oluşan alarmların operatörler tarafından ele alınıp işlem kayıtlarını yapabilmesi,
 • Alarmların kritiklik durumuna göre sistemde farklı kişilere yönlendirme yapılabilme,
 • Tanımlanan kurallara göre otomatik çalışacak olay yönetimi,
 • Olayların sonucu ile ilgili seçilen kişilere otomatik bilgilendirme yapılabilme işlemleri yönetilebilmektedir.

Varlık Yönetimi

AKİK ile bütüncül akıllı bina izleme sistemi kapsamındaki varlıkları sisteme kaydedebilir ve ihtiyaç duyulan bilgileri varlık temin şekillerine göre sistem üzerinden ayrı ayrı takip edebilirsiniz.

Modül yetenekleri;

 • Bina bünyesinde yer alan altyapı ve üstyapı varlıklarına ilişkin bilgilerin yönetilmesi
 • Kullanımdan kalkan varlıkların arşivlenmesi
 • Varlıkların zimmet bilgilerinin takibi
 • Varlıkları üç boyutlu bina modeli üzerinde görüntülenebilmesi
 • Üç boyutlu model üzerinde varlığa ait kimlik kartına erişim sağlanabilmesi

Bakım Yönetimi

AKİK ile bütüncül akıllı bina izleme sistemi kapsamındaki varlıkları sisteme kaydedebilir ve ihtiyaç duyulan bilgileri varlık temin şekillerine göre sistem üzerinden ayrı ayrı takip edebilirsiniz.

Modül yetenekleri;

 • Bütüncül akıllı bina yönetim sistemi kapsamında takip edilen tüm varlıkların bakım planı, takibi ve hatırlatıcı işlemler
 • Bakım talep ve bakım iş emri kayıtlarının yönetilmesi
 • Servis firmaları ile yapılan sözleşme bilgileri
 • Bakımlarda ekipmana ait fatura detay girişi, işçilik, malzeme detayı ve değişimi yapılan parçaların garanti bilgileri
 • Bakım periyotları, çalışma süresi parametre tanımları
 • Planlı bakımlarda bakım kapsamında yapılacak işler, değiştirilecek parça ve ek malzemeler

Kullanıcı ve Yetki Yönetimi

AKİK ile kullanıcıları, kullanıcı rol tanımlarını ve yönetimini, tanımlanan roller bazında üç boyutlu bina izleme ara yüzlerinde kat, algılayıcı, kamera ve diğer varlıklar seviyesinde erişim yetkilendirmesini yapabilirsiniz.

Modül yetenekleri;

 • Kullanıcı bilgileri,
 • Rol bilgileri (varlık erişim, işlem, menü erişim vs..),
 • Menü tanımları,
 • Sistemi kullanan aktif kullanıcı bilgileri,
 • Sistem ayarları,
 • Sistem günlüğü takip işlevleri

KİMLER İÇİN

 • Yeni ve mevcut tüm kamu binaları (Kritik tesisler dahil, Hastaneler, Üniversite Kampüsleri vb.) ve ticari binalar (AVM ve İş merkezleri, Oteller, Hastaneler vb.)
 • Verimlilik ve güvenlik arasındaki ikilemi çözmek isteyenler Akıllı bina sahipleri
 • Akıllı bina olmak isteyen mevcut bina sahipleri
 • Bina tesis yöneticileri, enerji yöneticileri ve güvenlik yöneticileri

FAYDALARI

 • Akıllı birleşik bir bina yönetimi ara yüzü: Birbirinden bağımsız sistemlerden (HVAC, Güvenlik, Kamera, kartlı geçiş vb.) elde edilen verileri tek bir kullanıcı ara yüzü ile izleme ve raporlama
 • Etkinlik artışı
 • Verimlilik artışı
 • Güvenlik ve Emniyet artışı
 • Sorunların tespit edilmesi ve erken müdahale
 • Tahmin kabiliyeti ile zamanında alınan önlemler
 • Yapısal Bina Değişimlerinin Takibi (BIM ile ve 3D)

TEKNOLOJİ

 • Standartlara Uyumluluk (IFC)
 • Bulut Tabanlı - Özel ya da Genel
 • 3 Boyutlu Görselleştirme
 • Kubernetes Tabanlı Mimari
 • Büyük veri desteği
 • Mobil uyumlu