Ar-Ge ve İnovasyon

Loading
loading..
image-placeholder.jpg

AR-GE VE İNOVASYON

ForteArGe, bilişim teknolojileri konusunda Ar-Ge'ye dayalı ürün ve çözümler geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir şirkettir. Ar-Ge faaliyetlerimiz mesleki ve disiplinler arası olmak üzere iki ana başlıkta yoğunlaşmıştır. Firmamızın temel hedefi; sadece teknolojiyi uygulayan bir şirket olmak değil aynı zamanda yeni teknolojiler geliştiren bir şirket olmaktır.

Mesleki Ar-Ge faaliyetlerimiz doğrudan bilişim teknolojileri üzerine yoğunlaşmış olup, bu bağlamda yeni yaklaşımlar, algoritma ve çözümler geliştirilmektedir.

Disiplinler arası çalışmalar kapsamında ise çeşitli sektörlere ilişkin çözüm ve yaklaşımlar bilişim teknolojileri ile birlikte ele alınmaktadır.

Ar-Ge Konuları

Ar-Ge çalışmalarımızın yoğunlaştığı konulara buradan ulaşabilirsiniz.

Ar-Ge Projelerimiz

Yürüyen ve tamamlanan ulusal / uluslararası Ar-Ge projelerimiz hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.