Ar-Ge ve İnovasyon

Projeler

Loading
loading..
Madenci

Madenci: Web tabanlı iş zekası ve veri madenciliği aracı

Madenci: Web Tabanlı İş Zekası ve Veri Madenciliği Aracı

“Madenci: Web 2.0 tabanlı iş zekası ve veri madenciliği aracı” projesi 01 Nisan 2009 – 30 Haziran 2010 tarihleri arasında TEYDEB-1507 programı kapsamında gerçekleştirmiştir. Proje kapsamında federatif veritabanlarının konsolidasyonu, çevrim içi ve çevrim dışı veri ambarlarının oluşturulması, veri birleştirme, bilgilerin görselleştirilmesi ve veri madenciliği konularında çalışılmış ve geniş kapsamlı bir iş zekâsı ve veri madenciliği aracı elde edilmiştir. Projenin gerçekleştirilmesini takiben projenin çeşitli uygulamaları yapılmış ve büyük veri kümeleri üzerinde geleneksel sorgu ve analiz yöntemleri ile elde edilemeyecek konular araştırılmıştır.
EnKi: Çoklu Platform Destekli, Tümleşik Uygulama Geliştirme Ortam ve Metodolojisi

EnKi: Çoklu Platform Destekli, Tümleşik Uygulama Geliştirme Ortam ve Metodolojisi

EnKi: Çoklu Platform Destekli, Tümleşik Uygulama Geliştirme Ortam ve Metodolojisi

Firmamız, kurumsal uygulama geliştirme projelerinde kazandığı deneyimler ışığında gözlemlediği güçlüklerin çözümü ve yazılım geliştirme süreçlerinin iyileştirilmesi amacı ile 2011 yılında “EnKi: Çoklu Platform Destekli, Tümleşik Uygulama Geliştirme Ortam ve Metodolojisi” Ar-Ge projesini başlatmıştır. Proje TEYDEB-1507 programı kapsamında 1 Temmuz 2011 – 30 Eylül 2012 tarihleri arasında yürütülmüş ve başarı ile tamamlanmıştır. Proje kapsamında özellikle model güdümlü mühendislik kullanılarak platform bağımsız kurumsal uygulama geliştirme konularında araştırma yapılmış yazılım mühendisliği pratikleri ve hızlı uygulama yazılımı geliştirme konusunda önemli kazanımlar elde edilmiştir.
FUSE-IT: Facility Using smart Secured Energy & Information Technology

FUSE-IT: Facility Using smart Secured Energy & Information Technology

FUSE-IT: Facility Using smart Secured Energy & Information Technology

FUSE-IT projesi ile; (a) enerji yönetimi, (b) bina işlevlerinin (iklimlendirme, ışıklandırma, yangın kontrol, vb.) yönetimi, (c) ağ yönetimi ve (d) güvenlik yönetimi faaliyet sahalarında hizmet verebilecek, “bütünleşik akıllı bina yönetim sistemi” geliştirilmiştir. Bütünleşik bina yönetim sistemi; (a) akıllı algılayıcılar, (b) ağ ve şebeke, (c) bütünleşik bina yönetim kullanıcı arayüzleri ve (d) bütünleşik güvenlik yönetim arayüzleri olmak üzere tüm katmanları ile birlikte ele alınmıştır. Burada bahsedilen dört faaliyet sahası ve dört katman birlikte FUSE-IT kapsamını oluşturmaktadır. Faaliyet alanları ile sistem katmanları arasında bir sinerji yaratarak yenilikçi bir ürün ve yaklaşım oluşturan FUSE-IT, ITEA tarafından “2018 Award of Excellence - Innovation” ödülüne layık görülmüştür.