TTO

Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim Sistemi

Loading
loading..
Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim Yazılımı

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNETİMİ

Teknoloji Transfer Ofislerinin iş süreçlerinin yönetimi bağlamında ortaya çıkan ihtiyaçların tamamını elektronik ortamda yönetmek ve izlemek amacı ile hazırlanmış web tabanlı bir yazılımdır.

Modül-1: Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri

Teknoloji Transfer Ofisleri tarafından organize edilecek veya katılım gösterilecek olan eğitim, etkinlik ve organizasyonların planlanması, gerçekleştirilmesi, değerlendirmesi, bütçe ve masraf işlemlerinin yanı sıra etkinlik katılımcıları, personel görevlendirme, etkinlik programları, etkinlik masrafları, duyuru ve anket işlemleri TTO Yönetim Sistemi ile bütün detayları ile yönetilebilmektedir.

Modül-2: Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler

Teknoloji Transfer Ofisi tarafından takip edilen çeşitli hibe destek programları TTO Yönetim Sistemi üzerinde tanımlanarak destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler detaylı bir şekilde yönetilebilmektedir.
Genel ve özel duyuru grupları oluşturularak, hibe ve çağrı programlarına yönelik duyuru işlemleri TTO Yönetim Sistemi ile gerçekleştirilebilmektedir.

Modül-3: Proje Geliştirme / Yönetim Hizmetleri (Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri)

Üniversite ve Sanayi arasındaki işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında proje yazma talepleri, proje destek başvuru talepleri, proje hibe ve teşvik destekleri, akademik danışmanlık hizmetleri, proje ortak arama, projeye uygun akademisyen veya sanayici bulma (anahtar kelimeler, deneyimler gibi bir çok alandan eşleştirme) işlemleri TTO yazılımı ile yönetilebilmektedir. Projeler kapsamında faydalanılan destek ve hibeler, TTO tarafından proje kapsamında verilen hizmetler, gerçekleştirilen toplantılar ve sözleşmeler TTO Yönetim Sistemi yazılımı ile yönetilebilmektedir.

Modül-4: Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri

Teknoloji Transfer Ofisi kapsamında takip edilen projelere veya üniversite bünyesinde yapılan çalışmalara ilişkin fikri mülkiyet hakları, başvuru sürecinden itibaren Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim Yazılımı ile yönetilebilmektedir. Kayıt altına alınan fikri mülkiyet haklarına ait ileri tarihli hatırlatıcı işlevleri, periyodik işler, ulusal ve uluslararası patent takip işlemleri, gerçekleştirilen toplantılar ve sözleşmeler vb. işlemler takip edilebilmektedir.

Modül-5: Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri

Teknoloji Transfer Ofisleri tarafından yürütülmekte olan girişimcilik işlemleri kapsamında proje başvurusu, iş fikri bildirimleri, proje ve iş fikri değerlendirme, TTO tarafından girişimcilere verilen hizmetler (kuluçka, mentorlük vb.) , hibe ve teşviklerden faydalanmaya yönelik hizmetler, yürütülen projelerin takibi, toplantılar, etkinlik ve organizasyonlar, gerçekleştirilen sözleşmeler Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim Sistemi üzerinde takip edilebilmektedir.

Raporlama

Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt altına alınan tüm veriler TÜBİTAK tarafından istenen performans göstergelerinin otomatik olarak hesaplanmasında kullanılmaktadır.Ayrıca TTO Yönetim Sisteminde kayıt altına alınmış olan veriler; zengin istatistiksel veri analiz yöntemleri ile detaylı bir şekilde raporlanabilmektedir.

Entegrasyon

Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim Sistemi yazılımı, üniversite ve teknoparklar bünyesinde çalışan diğer sistemlere kolaylıkla entegre olabilecek teknolojik alt yapıya sahiptir.

Faydaları

 • Teknoloji Transfer Ofislerinin kurum hafızasının oluşturulabilmesi
 • Kurum içi süreçlerin belirli bir standartta yürütülebilmesi
 • TTO kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılabilmesi
 • Çalışanların performansının takibi ve ölçülebilmesi
 • TTO bütçesinin takibi ve izlenmesi
 • TÜBİTAK tarafından istenilecek raporların hazırlanabilmesi
 • Raporlama ve izleme

TEKNOLOJİ

 • J2EE Mimarisi
 • Web tabanlı mimari
 • Yaygın uygulama sunucusu desteği
 • Veritabanı bağımsız
 • Çoklu platform
 • Yaygın internet tarayıcısı desteği
 • Mobil Cihaz Desteği