Madenci

İş Zekası ve Veri Madenciliği Aracı

Loading
loading..
image-placeholder.jpg

MADENCİ: İŞ ZEKASI VE VERİ MADENCİLİĞİ ARACI

Otonom veri kaynaklarının tümleştirilmesi

Madenci ile farklı fiziksel lokasyonlarda bulunan, farklı veritabanı üreticilerine ait sistemler üzerindeki veriler birleştirilebilir ve tümleşik olarak sorgulanarak analiz edilebilir.

Mekansal veri kullanımı

Madenci yapısal bilginin yanı sıra mekansal veriyi de kullanabilir. Bunu yaparken yapısal veriler ile mekansal verileri birleştirebilir, hem mekansal işleçleri hem de ilişkisel işleçleri kullanarak veriler arasındaki ilişkileri inceler, basit ya da gelişkin sorgulamalar yapar, elde ettiği sonuçları tablo, pano gibi alışılagelmiş biçimlerin yanı sıra harita üzerinde ya da hepsinin bileşimi olarak sunar.

Zengin veri kaynağı tanımları

Madenci ile erişilip sorgulanabilecek veri kaynakları sadece veritabanı sistemleri ile sınırlı değildir. Madenci gelişkin veri kaynağı adaptörleri yardımıyla dosya sistemlerine, sistem loglarına, web servislerine ya da dosya içeriklerine erişebilir. Eriştiği tüm verileri birleştirip çevrim içi ya da çevrim dışı analizler yapabilir.

Veri madenciliği

Madenci ile her türlü raporlama yapılabileceği gibi, ilişkilendirme, kümeleme ya da sınıflandırma türü veri madenciliği işlevleri de gerçekleştirilebilir. Veri madenciliği için gerekli olan, ön işlem, veri temizleme gibi işlevler de madenci içinde standart olarak sunulmuştur.

Zengin raporlama ve paneller

Madenci ile sorgulanan/analizlenen veriler, kullanıcı tercihlerine uygun olarak görselleştirilir ve tablo, grafik, harita ya da bunların hepsinin bileşiminden oluşan panolar olarak kullanıcıya sunulur. Hazırlanan panolar web üzerinde görüntülenebileceği gibi, mobil platformlardan da erişilebilir. Ayrıca madenci periyodik olarak ya da talebe bağlı kullanıcılarını e-postalar ile de bilgilendirebilir.

Gelişkin yetki yönetimi

Madenci ile hem veri erişimi hem de gösterilmesi aşamasında gelişkin ve karmaşık kurallar tanımlanabilir. Erişim yetkileri bilginin niteliğine ve erişen kullanıcıya göre tanımlanabileceği gibi, içeriğine, birlikte ele alınmasına, zamana, erişim yapan bilgisayara gibi çok çeşitli kurallara ya da kuralların kombinasyonlarına göre de tanımlanabilir.

Kullanım Alanları

 • Çevrim içi ya da çevrim dışı veri birleştirme
 • Raporlar ve kumanda tabloları
 • Periyodik raporlama, veriye dayalı uyarı ve hatırlatıcılar
 • Veri madenciği
 • Entegrasyon

TEKNOLOJİ

 • J2EE
 • Web tabanlı
 • Mekansal veri
 • Web servisleri
 • Yaygın uygulama sunucusu desteği
 • Veritabanı bağımsız
 • Mobil