FiloSoft

Filo Yönetimi

Loading
loading..
image-placeholder.jpg

FİLO ENVANTER VE BAKIM YÖNETİM SİSTEMİ

Envanter Yönetimi

Araçların envantere giriş çıkış işlemleri; araç model katalog verileri, zimmet, departmanlar arası hareketler, araç değişimleri, avadanlık, araç üstü ekipman takibi işlemlerinin sistem üzerinden eksiksiz olarak yürütülmesini sağlar.

Organizasyon Yönetimi

Kurumların mevcut organizasyon yapıları ve personel havuzuyla entegrasyon sağlayıp veri tekrarını engeller. Havuz araçlarının takibi ve yerinde yetki yönetimi özellikleri ile filonun operasyonel yönetimininin yerinde yapılmasını sağlarken merkezi olarak izleme ve kontrol işlevleri sunar.

Sözleşme İşlemleri

Filo araç kiralama, şoförlü araç kiralama, özmal araç, servis aracı, bakım onarım servisleri ve akaryakıt sözleşmelerine ilişkin; yeni sözleşme, uzatma, iade, fesih ve değişim işlemlerinin takibi sistem üzerinde yönetilebilir. Sözleşme takvimi ve hatırlatıcılar sayesinde sözleşmelere ilişkin yapılacak işler denetim altında tutulur.

Periyodik işlemler

Araçların yaşam döngüsü içerisinde VERGİ, muayene ve sigorta gibi periyodik işlemleri etkin olarak takip edilebilir, yapılması gereken işlerin gözden kaçması engellenir.

Görevlendirme ve Görev Planlama

Filo araçlarının ve personelin görevleri planlanabilir, planlı ya da plansız görevler sistem üzerinde takip edilebilir. Görevlendirme işlevleri ile havuz araçlarının etkin ve verimli kullanılması sağlanır. Görevlere ilişkin tüm maliyetler kontrol altında tutulur. Araç takip sistemleri ile yapılabilecek entegrasyonlarla görevlerin anlık durumları da izlenebilir.

Bakım ve Onarım Yönetimi

Envanterdeki araçların bakım ve onarım süreçleri, araç servislerinden alınan randevuların takibi, faturalarının takibi, değişen / sorunlu parçaların takibi sistem üzerinde yapılabilir. Hatırlatıcılar sayesinde bakım süreci eksiksiz olarak takip edilebilir. Ayrıca araçların lastiklerinin durumu, lastik değiştirme işlemleri ile lastik ve diğer yedek parça stokları yönetilebilir.

Akaryakıt İşlemleri

Akaryakıt tüketimleri bütünüyle sistem üzerinde takip edilebilir. Akaryakıt firma entegrasyonları ile kullanıcıların ayrıca akaryakıt fatura girişleri engellenir, kullanım kolaylığı sağlar. Sistem sayesinde akaryakıt maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlanır.

Sürücü, Ceza ve Kaza İşlemleri

Sürücü bilgi ve belgelerinin takibi, trafik cezaları ve takibi, gri ve kara liste uygulamaları ile etkin bir sürücü yönetimi sağlanır. Trafik kazaları ve araçların onarım süreçleri de sistem üzerinde takip edilebilir.

Hakediş İşlemleri

Tüm kiralama işlemlerine ilişkin hakedişler sistem üzerinde hesaplanabilir. Görevlendirme entegrasyonu ile araç puantajları otomatik olarak oluşturulur.

Bütçe Yönetimi

Sistem üzerinde filo yönetim bütçesi tanımlanabilir. Tüm sistem genelinde oluşan bilgiler kullanılarak bütçe gerçekleşmeleri anlık olarak izlenebilir.

Entegrasyon

Sistemin gelişkin entegrasyon altyapısı sayesinde kuruluş bünyesindeki diğer sistemler ile kolayca entegrasyon sağlanır. Veri tekrarı engellenir.

KİMLER İÇİN?

 • Faaliyetleri için makina ya da araç parkı bulunduran
 • Araç ya da servis kiralama hizmeti sunan
 • Ulaştırma ya da nakliye hizmeti sunan
 • Büyüklüğünden ve esas faaliyet alanından bağımsız olarak tüm kamu ve özel sektör kuruluşları

Faydaları

 • Filonun sürekli işler durumda kalmasını sağlar
 • Filonun etkin ve verimli yönetilmesini sağlar
 • Filoya ilişkin israf, ihlal ve ihmallerin ortadan kaldırılmasına destek olur
 • Filo maliyetlerini kontrol altında tutar, tasarruf sağlar
 • Yasal yükümlülükleri takip eder

TEKNOLOJİ

 • J2EE Mimarisi
 • Web tabanlı mimari
 • Yaygın uygulama sunucusu desteği
 • Veritabanı bağımsız
 • Çoklu platform
 • Yaygın internet tarayıcısı desteği
 • Mobil Cihaz Desteği