ProAktif

İş, Proje ve Süreç Yönetim Sistemi

Loading
loading..
image-placeholder.jpg

PROAKTİF: İŞ, PROJE VE SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ

ProAktif; bir işletme kapsamında, projeler dahil yürütülen tüm faaliyetlerin yönetimi, planlanması, gerçekleşmelerin izlenmesi amacı ile hazırlanmış bir proje, iş ve süreç yönetim sistemidir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi

ProAktif üzerinde tüm müşteri ve tedarikçilerinizi, ilgili kişi bilgileri ile birlikte tanımlayabilirsiniz. Müşterilerinizle yaptığınız toplantıları (gerekirse toplantı tutanakları ve yapılacak işler listesi ile birlikte) kayıt altına alabilir, verilen teklifleri ve sonuçlarını izleyebilirsiniz. Müşteri ve tedarikçilerinizle yaptığınız sözleşmeleri ve sözleşmelerden kaynaklanan hak ve yükümlülükleri tanımlayabilir, yapılan her türlü işlemi takip edebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Yönetimi

ProAktif ile işletmeninizin tüm organizasyonunu depertman ve pozisyon bazında tanımlayabilir, pozisyonlara ilişkin görev tanımları yapılabilir, yeterlilik kriterleri (eğitim, sertifika, vb.) belirleyebilirsiniz. Personel kayıtları ve personele ilişkin izin, görev, atama, eğitim gibi tüm bilgileri takip edebilirsiniz.

Çağrı Yönetimi

ProAktif ile müşterilerin farklı yöntemlerle ilettiği çağrıları yönetebilirsiniz. Çağrıları kayıt altına alabilir ve çağrı kapatılana kadar yapılan / yapılacak tüm işleri tanımlayarak gerçekleşmeleri izleyebilirsiniz.

İş Yönetimi

ProAktif ile bir işletmenin yapması gereken tüm işler ve işletme içinde gerçekleşen tüm iş süreçlerini tanımlayabilirsiniz. Periyodik görevler ya da bir kereye mahsus olarak yapılacak işleri planlayabilir, gerçekleşmeleri izleyebilirsiniz.

Belge Yönetimi

ProAktif ile işletmeyi ilgilendiren tüm evrak ve belgeleri kayıt altına alabilirsiniz. Belge kaydedilirken hem belgeye ait künye bilgileri hem de belgenin kendisi sisteme yüklenebilir. İşletmenin gelen ve giden evrakları tarih, sayı, alıcının verdiği evrak numarası gibi bilgiler de kullanılarak arşivlenebilir. Tüm belgeler üzerine yetkiler tanımlanarak yetkisiz erişimlerin engellenmesi sağlanır.

Proje Yönetimi

ProAktif ile yüklenicisi olduğunuz ya da yaptırdığınız tüm projeleri yönetebilirsiniz. Sistem üzerinde proje ekipleri tanımlayabilir, proje üzerindeki yetki ve sorumluluklarını ayarlayabilir, proje görevlerini ve kilometre taşlarını tanımlayıp, gerçekleşmeleri izleyebilirsiniz.

Entegrasyon

ProAktif'in zengin entegrasyon altyapısı sayesinde ProAktif ile mevcut sistemleriniz arasında bilgi değişimi yapıları tanımlayabilir, farklı sistemlere tekrar tekrar veri girişi yapmadan sadece işinize odaklanabilirsiniz.

KİMLER İÇİN?

 • Kalite yönetimine önem veren
 • Proje yapan / yaptıran
 • Müşteri memnuniyetine önem veren
 • Bütçesini kontrol altında tutmak isteyen
 • Büyüklüğünden ve esas faaliyet alanından bağımsız olarak tüm kamu ve özel sektör kuruluşları

Faydaları

 • Verimlilik artışı
 • Tüm faaliyetlerde etkinlik
 • Kalite
 • Performans izleme
 • Kağıtsız ofis
 • Tüm faaliyetlerin raporlanması

TEKNOLOJİ

 • J2EE Mimarisi
 • Web tabanlı mimari
 • Yaygın uygulama sunucusu desteği
 • Veritabanı bağımsız
 • Çoklu platform
 • Yaygın internet tarayıcısı desteği
 • Mobil Cihaz Desteği