Ar-Ge ve İnovasyon

İlgi Alanlarımız

Loading
loading..
Yazılım Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

ForteArGe, temel faaliyet konusu olan yazılım mühendisliğine ilişkin alt disiplinler üzerine Ar-Ge faaliyetleri yürütmektedir.

 • Gereksinim mühendisliği (Requirements engineering)
 • Yazılım tasarımı (Software design)
 • Yazılım mühendisliği yönetimi (Software engineering management)
 • Yazılım mühendisliği süreçleri (Software engineering process)
 • Model güdümlü yazılım mühendisliği (Model driven software engineering)

Veri ve Bilgi Mühendisliği

ForteArGe, veri ve bilgi mühendisliğine ilişkin yöntem ve algoritmaların geliştirilmesi / iyileştirilmesi, farklı iş sahalarında uygulamalarının yapılması konularında Ar-Ge faaliyetleri yürütmektedir.

 • Veri madenciliği (Data mining)
 • Veri birleştirme (Data fusion)
 • Tahmin ve öngörü (Forecasting and prediction)
 • Büyük veri (Big data)
 • Bilgilerin görselleştirilmesi (Information visualisation)
 • Ontoloji
Büyük Veri
Veri Madenciliği

Enerji

ForteArGe, enerji yönetimi konusunda bilişim teknolojilerinin uygulanması ve iyileştirilmesine ilişkin Ar-Ge faaliyetleri yürütmektedir.

 • Akıllı şebeke sistemleri (Smart grid)
 • Akıllı enerji tüketim yönetimi
 • İletim ve dağıtım sistemleri optimizasyonu
 • Akıllı binalar ve enerji verimliliği
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının izlenmesi ve yönetimi

Çevre Yönetimi

ForteArGe, çevre mühendisliği ve yönetimi konusunda bilişim teknolojilerinin uygulanması ve iyileştirilmesine ilişkin Ar-Ge faaliyetleri yürütmektedir.

 • Çevresel veri envanteri
 • Tehlikeli atık yönetimi
 • Kullanılabilir en iyi teknikler (BAT-Best Available Technology)
 • Yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA-Life Cycle Assesment)
 • Su ve havza yönetimi
Yazılım Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği

Entegre Lojistik Destek Yönetimi

ForteArGe, sivil ve askeri lojistik konuları üzerinde bilişim teknolojilerinin uygulanması ve iyileştirilmesine ilişkin Ar-Ge faaliyetleri yürütmektedir.

 • Bakım planlama, yönetimi ve mühendisliği
 • İkmal ve destek
 • Teknik bilgi ve yayınlar
 • Paketleme, taşıma, depolama ve ulaştırma
 • İzleme, denetleme ve iyileştirme